Stipendiater 2023


2023 års Irisstipendiater

2023 års Irisstipendiater

Några av 2023 års Irisstipendiater

Detta år fick hela 32 stycken Framåtsträvande kvinnor dela på 1,7 miljoner kronor när Iris-Stipendiet delades ut i Göteborg den 17 april. Efter några års uppehåll av fysisk stipendieutdelning, fick vi äntligen träffas igen. Stiftelsens ordförande, Christina Backman, berättade om donatorn, Iris Jonzén-Sandblom, och de närvarande stipendiaterna presenterade sina projekt samt fick diplom, bok och en Iris-blomma som symbol för stiftelsen. För dem som inte hade möjlighet att närvara lästes egna skrivna presentationer upp i samband med utdelningen av diplomen.

Även i år har en stipendiekommitté bestående av Anna Mannheimer, Åsa Mossberg och Helen von Sydow gått igenom och värderat alla de nära 700 ansökningar som kommit in till stiftelsen, för att komma fram till ett urval bland alla de fantastiska kvinnor som ansökt om bidrag till sina projekt. Stiftelsens styrelse har därefter beslutat om årets utdelning.


Mariela Acuna MoraMariela Acuna Mora

Övergången från barn till vuxenliv samt från barn till vuxensjukvård är en särskilt sårbar period och som kräver extra uppmärksamhet från vården. För att förbereda ungdomar med långvariga tillstånd att ta över ansvaret för sin hälsa och sjukdom inför övergången till vuxenliv och vuxensjukvård har specialanpassade övergångsprogram utvecklats.Tidigare studier har utvärderat effekten av övergångsprogram på kort sikt men de långsiktiga effekterna är fortfarande okända. Dessutom syftar implementering av övergångsprogram inte enbart till att underlätta övergångsprocessen, utan också till förbättrad hälsa under tidigt vuxenliv. Individens sociala och ekonomiska omständigheter kan påverka förloppet av sjukdomen, till exempel genom att främja eller hämma tillgång och nyttjande av adekvat vård och behandling. Ojämlikhet i hälsa kan således uppstå på grund av skillnader i sociala bestämningsfaktorer för hälsa, till exempel utbildningsnivå, inkomst, invandringsstatus eller diskriminering. Att förstå ojämlikheter i hälsa under hela livsförloppet kan ge insikter om hur sociala strukturer påverkar hälsa.Att utvärdera patientrapporterade och kliniska resultat samt effekterna av sociala bestämningsfaktorer för hälsa under tidigt vuxenliv kan således ge ytterligare insikt om vilka områden övergångsprogram bör täcka samt om ytterligare strategier behövs för att uppnå ökad jämlikhet i hälsa.

Med stöd av Irisstipendiet kommer jag att kunna börja ett projekt som ska identifiera personer som drabbats av ojämlik vård och främja deras livskvalité och hälsa. Denna studie blir en av de första att belysa effekten av övergångsprogram fem år efter överföringen till vuxensjukvård samt om alla unga vuxna gynnas likvärdigt.

Ett stort tack till Irisstipendiet som gör det möjligt att kunna börja vårt projekt.


Lotta AnestedtLotta Anestedt

Mitt namn är Lotta Anestedt och är en av IRIS-stipendiaterna 2023. Jag kommer att använda mitt stipendium för att vidareutbilda mig som ledare inom min bransch – besöksnäringen.

Jag sätter stor vikt vid personlig utveckling och är en nyfiken person som hela tiden vill utvecklas som människa och i min yrkesverksamma roll. IRIS-stipendiet möjliggör en vidareutbildning som heter ”Hospitality Leadership Certificate” som hålls på University of Guelph, Ontario i Kanada. Utbildningen riktar sig till yrkesverksamma företagare inom besöksnäringen där utbildningen framför allt ges online med kurser inom företagsekonomi, ledarskap, marknadsföring och Revenue Management. Dessa kurser kommer jag att läsa vid sidan av mitt arbete under kvällar och helger. Utbildningen innehåller också en fysisk träff på Universitetet i Guelph som fokuserar på mitt ledarskap med fokus på att förstå mig själv som ledare och på så sätt blir en bättre sådan.


Johanna Appelquist & Charlotta RosellJohanna Appelquist & Charlotta Rosell

Hej. Vi är två förskollärare som är intresserade av barnkultur. Vi vill bidra till att världen får möta fler kvinnliga karaktärer som tar plats och får vara subjekt i sina berättelser. Vi tycker att det behövs fler sådana karaktärer i barnkulturen. Tack vare Irisstipendiet har vi själva möjlighet att gå in i en process där vi kan skapa dessa mer komplexa karaktärer. Vi kommer att gå en kurs på Skurups folkhögskola som heter Skapa din egen bilderbok. Bilderbokskursen kan bli ett avstamp för oss i en kreativ process. Även om vi ännu inte vill låsa fast i vilken form som karaktärerna får ta sig uttryck planerar vi att nå ut till barn och familjer. Med hjälp av vår långa erfarenhet av barns humor, lek och intressen vill vi skapa ett verk som bjuder in barn och vuxna till igenkänning och gemenskap. Projektet kommer att presenteras i bilder, med dockor i en teater, eller i en interaktiv utställning.

Mitt namn är Mariela Acuña Mora, är 32 år och bor i Borås. Vilken ära att få vara en av årets stipendiater. Jag disputerade i början av 2021 och har en dubbel doktorsexamen, en från Göteborgs Universitet och en från KU Leuven (Belgien). Jag arbetar i dag som universitetslektor på Högskolan i Borås och är involverad i olika forskningsprojekt med syfte att förbättra övergången från barnsjukvården till vuxensjukvården av unga med långvariga tillstånd.


Erika AugustssonErika Augustsson

Jag heter Erika och är en 29-årig doktorand vid Aging Research Center på Karolinska Institutet. Min forskning fokuserar på hur socialt deltagande och umgänge skiljer sig mellan olika generationer av äldre, med fokus på kön och socioekonomiska ojämlikheter, och vad detta får för konsekvenser för åldrande och välbefinnande i dagens samhälle. Det har skett enorma förändringar de senaste årtiondena vad gäller åldrandet, både på samhällsnivå och hälsonivå. Forskning har även visat på att det finns fler ojämlikheter hos äldre idag än tidigare. Tack vare IRISstipendiet har jag nu möjlighet att delta i en tre veckor lång avancerad statistikutbildning genom the Inter-university Consortium for Political and Social Research i USA för att förbättra min forskning om åldrandeprocessen. Jag vill rikta ett stort tack till Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse för stipendiet och varma gratulationer till alla stipendiater!


Klara BjörkKlara Björk

Jag vill med filmen Mujhteme -Gïele synliggöra en del av Sveriges historia som inte varit fullt representerad och samtidigt utmana dominerande berättelser om ”svenskhet”. Detta projekt vill synliggöra samiska, hybrida och sammanflätade identiteter och deras olika upplevelser i Västerbottens koloniala förflutna och hur historien har format och fortsätter påverka vår samtid.  I arkiv har jag sökt material från min egen släkts historia som äger en allmängiltighet och berättar något om det som skett och sker i Västerbotten, som ett mikroperspektiv av det större svenska koloniala projektet som exploaterat och fortsatt exploaterar Saepmie.

Jag har en god kunskap om filmproduktion utifrån en mångårig praktik som i huvudsakligen filmproducent och de senaste tio åren också en erfarenhet av att tillgängliggöra den kunskapen för andra genom mitt arbete som lärare vid universitetet.

Genom ett personligt och konstnärligt utforskande är målet att synliggöra det som har varit och koppla det till nuet genom en kortfilm som tar form genom att historiska fotografier och dokument möter nyproducerat material.

Jag heter Emmie och är doktorand inom cellbiologi och proteomik på Kungliga Tekniska Högskolan. Innan dess utbildade jag mig till civilingenjör inom bioteknik, även det på KTH. Min forskning fokuserar på proteinlokalisering i mänskliga celler samt vad deras lokalisering betyder för deras funktion i hälsa och sjukdom.


Lovisa BlidbergLovisa Blidberg

Mitt namn är Lovisa Blidberg och jag tar ödmjukt emot IRIS-stipendiet som kommer gå till att finansiera mina MBA studier i Sport Management hos Real Madrid Graduate School. Utbildningen är på plats i Madrid och är ett samarbete mellan klubben Real Madrid och Universidad Europea.

Utbildningen innehåller allt från finans och marketing till specialkurser inom byggnation och vård av sportarenor. Lektionerna utgör ofta besök eller resor till sportanläggningar runt om i Spanien eller utomlands. I en klass på 20 personer har vi 16 olika nationaliteter vilket bidrar till ett brett internationellt perspektiv men vi är bara fyra tjejer. Sportsektorn har en lång väg att gå för att bli jämställd och jag ser fram emot att vara en av dem som driver den utvecklingen.


Jennie DahlénJennie Dahlén

Tack vare IRIS-stipendiet har jag möjlighet att genomföra en studie- och utbytesresa till Japan. Projektet innefattar egna studier, samtal och studiebesök på institutioner och muséer med relevanta samlingar. Kunskaperna jag förskansar mig på resan är tänkta att ligga till grund för en kommande bok med fokus på Visible Mending. Där är de japanska lagningstraditionerna centrala. Då specifikt broderitekniken sashiko, färgningstekniken shibori och lagningssättet boro. Även kintsugi – att laga med guld – och filosofin kring begreppen wabi-sabi (imperfektion) och mottainai (inte slösa) är begrepp som jag vill utforska närmare på plats.

Jag är utbildad marknadskommunikatör och modevetare med lång erfarenhet från modebranschen samt från ideell sektor. Jag hjälper företag med att få sitt strategiska hållbarhetsarbete på plats samt föreläser och håller workshops inom hållbart mode. Jag har även skrivit böckerna Slow fashion – din guide till smart och hållbart mode och Klä barnen, växa, ärva, fixa, laga.


Margareta EliassonMargareta Eliasson

Det är med stor glädje och tacksamhet jag tar emot årets Irisstipendium. Med detta kommer det bli möjligt för mig att arbeta med ett projekt jag länge velat göra. Det rör sig om lokalhistoria med Göteborgsperspektiv och närmare bestämt det gula lilla huset från 1700-talet vid Svingeln, Spinnhus var det först och kvinnofängelse sedan. Det var långt innan abortlagarna och de unga tjejerna som satt där var dömda för barnamord. Vilka var de, hur hamnade de i den här situationen och hur hade de det på straffanstalten? Jag vill sammanställa denna lite undangömda del av Göteborgs historia och ge en röst åt de som inte fick höras då. Jag vill även se ifall det kan finns någon skillnad mellan Göteborg och andra städer eller landsbygden när det gäller detta ämne, för det finns forskning att jämföra med. Det är i folkbildande syfte jag gör det här och i den debatt som åter uppkommit angående aborträtten känns detta extra viktigt nu. Historia har alltid intresserat mig, som lärare har jag undervisat mycket i ämnet och både försökt teckna de stora linjerna för att samtiden ska bli mer begriplig men även se folkets perspektiv i allt detta. Med lokalhistoria kommer den vanliga människan och livet de levde mycket närmare. Platsen vi bor på får en helt annan betydelse när vi vet något om den. Förutom att vara lärare har jag verkat inom många olika fält. Jag har gjort flera undersökningar och studier tidigare men också arbetat inom kultursektorn och inom vården. Jag har suttit i flera styrelser, skrivit saker och varit en drivande kraft inom föreningslivet. Det mest udda jag gjort är förmodligen när jag jobbade på några av de klubbar som kom att sätta prägel på Göteborgs undergroundkultur i det sena 80-talet och tidiga 90-talet – vilket nu också blivit en del av vår lokala historia. I övrigt är jag en socialt utåtriktad person utrustad med humor samt ett genuint intresse för det som rör vårt samhälle, både idag och förr i tiden.


Eija Hetekivi OlssonEija Hetekivi Olsson

Författare och skrivhandledare till ungkvinnor från förorter. Utbildad gymnasielärare. Uppvuxen i förorterna Gårdsten och Bergsjön. Arbetat som trappstädare och restaurangbiträde, diskare och kallskänka. Har skrivit böckerna Ingenbarnsland, Miira, De unga vi dödar och ihop med Jerker Andersson boken Fuck skolan – niorna i förorterna om skolan och skolpolitiken, Norstedts. Har också skrivit monologen Nationalsången som spelades på Teatern under bron i Stockholm och på Folkteatern i Göteborg, samt gavs ut som ljudbok och e-bok av Bonnier Bookery. I kulturvärlden har jag även skrivit noveller och artiklar och varit sommarpratare i P1.

IRIS-stipendiet, som en grupp unga, utsatta kvinnor från fattiga förhållanden, tillsammans med mig som är deras handledare, har fått och som vi blev galet jubelglada över – TACK som faan! – ska användas till kvinnorna under en sommarveckas intensivkurs i skrivande. Så att de kan få en chans att byta miljöer, komma ifrån deppiga isolationer och destruktiva relationer, träffas, stötta och stärka varandra som just unga kvinnor och som blivande författare. För att de finns, fortfarande, och är fantastiska berättare som bär på värdefulla, samhällsviktiga erfarenheter. Och för att de ska bli sedda, hörda, tagna på allvar. Respekterade. Få uppleva en meningsfull sommarsysselsättning och förhoppningsvis få mer framtidshopp.


Alva Knutsen RohmanAlva Knutsen Rohman

Alva Knutsen Rohman är mitt namn. Jag är 22 år och studerar i skrivande stund tredje året till sjökapten på Chalmers. Havet har alltid varit en del av mig ända sedan jag tog med en fender istället för gosedjur till dagis. Sen i somras, då jag jobbade som matros ombord ett expeditionsfartyg, är Svalbard en nyfunnen kärlek.

Stipendiet kommer gå till att bekosta bostad och uppehälle under mitt examensarbete, som kommer skrivas på plats i Longyearbyen vintern 23/24. Arbetet kommer undersöka behov och syfte av sjömätningar kring Svalbard kopplat till miljö och maritim säkerhet i enighet med kommersiella, myndighets och forskningsintressen.

Jag är oerhört tacksam för att Iris-stiftelsen gett mig möjlighet att förverkliga min kyliga dröm!


Sandra KojSandra Koj

Jag är en tandläkarstudent som är inne på mitt näst sista år på tandläkarutbildningen på Karolinska Institutet. Under min studietid har jag satsat på att bli en duktig och en empatisk behandlare som patienterna känner tillit för. Att skapa en trygg och välkomnande miljö är något jag jobbar aktivt med under min utbildning.

Vid sidan om studierna är jag engagerad ideellt som scoutledare. Guldkanten av min vecka är mitt möte med mina scouter. Mitt ideella engagemang har hjälpt mig att inspirera samt inspireras av barn och unga. I år deltar jag som ledare på Värld scout jamboreen. Genom mitt deltagande på Värld scout jamboreen 2023 vill jag uppmuntra andra barn och unga att utvecklas. Temat för Värld scout jamboreen i Korea är ”Draw  your  Dream”. På så sätt vill jamboreen inspirera deltagarna till att bidra till en bättre värld, ungas inflytande kan förändra världen.

Stipendiet kommer att användas för att finansiera mina studier samt för mitt deltagande på World Scout Jamboree.


Lotta LekvallLotta Lekvall

Jag är VD för Folkteatern i Göteborg sedan 2015. Folkteatern är en producerande teater och med både egna producerade föreställningar och inbjudna gästspel inom teater, performance, dans, litteratur, konserter och mer. I samarbete med restaurang Folk bjuds in till en levande mötesplats för scenkonst. Folkteatern har över åren arbetat fram en intressant och omtalad konstnärlig profil, ledd av konstnärlig ledare Frida Röhl, och har genomgått många organisatoriska förändringar över åren för att bli en framstående teater att räkna med. Jag var tidigare VD för Nätverkstan i Göteborg under tio år och har suttit i flera styrelser som Konstnärsnämnden, Kungliga Operan, Innovatum, Encatc (European Network on Cultural Management and Policy, baserat i Bryssel). Jag arbetade under tiden på Nätverkstan mycket med internationella projekt inom projektledning, konst och entreprenörskap, mentorskap osv i olika delar av världen. Jag har varit medskribent till flera publikationer utgivna inom Nätverkstans skriftserie samt också deltagit i utredningar inom t ex Gävle Konserthus och Wermland Opera. Jag vill nu utveckla mig inom ledarskap och har som mål att skriva om ledarskap inom kulturlivet. För att göra det sökte jag till utbildningen Diploma in Organisational Leadership på Oxford University och blev glädjande nog antagen. Jag är otroligt tacksam över att bli tilldelad Irisstipendiet och det kommer användas till att täcka en del av avgiften till programmet.


Sara LethSara Leth

Det är med glädje och ära jag mottagit detta fina stipendium som kommer att gå till studier i programmering av webb- och mjukvaruutveckling vid toppuniversitet City University of Hong Kong. Jag har tidigare arbetat i flera olika branscher och i olika roller i syfte att hitta det som skulle passa mig och landade i programmeringens värld. Utöver att fördjupa mina programmeringskunskaper hoppas jag också på att få träffa flera personer som vidgar vyerna av hur en programmerare är. Då jag är adopterad från Kina är det också ett plus att få lära mig mer om deras kultur.

 

 


Elise Mattisson ChueElise Mattisson Chue

Jag heter Elise Mattisson Chue och har haft den oerhörda turen att bli antagen till min drömutbildning; det treåriga masterprogrammet Master of Scent Design & Creation på parfymskolan ISIPCA i Versailles, Paris. Programmet är helt inriktat på parfymutveckling och framtagen i samarbete med ett av de ledande smak- och doftföretagen inom parfymindustrin, International Flavours and Fragrances. Kurserna består bland annat av kemi- och laboratoriearbete, studier av över 600 olika råmaterial för parfymtillverkning, studier av parfymer, parfymformulering, undervisning inom konsumentparfym (schampo, balsam, rengöringsprodukter etc), s.k. fine fragrance (parfymer så som vi ser dem i butikerna) för modehus och mer nischinriktade märken, sensorisk analys, sinnesfysiologi med mera. Min förhoppning är att göra parfymindustrin ännu mer tillgänglig och inkluderande för fler att ta del av, och att inspirera andra att söka sig till parfymindustrin. Genom Irisstipendiet kan jag bekosta delar av den här utbildningen, och det betyder oerhört mycket för mig. Tack, Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse.


Birgitta NordströmBirgitta Nordström

Tack! Det är en stor uppmuntran att få Irisstipendiet.

Min vision som textilkonstnär, mamma och doktorand är att försöka hitta ett språk som kan tala in i traumat av att förlora ett litet barn. Min forskning handlar om att väva och undersöka betydelsen av svepefiltar till barn som dör i samband med graviditet och förlossning. Ibland säger jag att jag väver min avhandling, men det är bara delvis sant. Textilen men också orden och samarbetet mellan föräldrar, vårdpersonal och textilproducenter utgör en förutsättning för att nå målet – att erbjuda svepefiltar till svensk förlossningsvård. Stipendiet kommer att användas för att finansiera delar av produktutvecklingen samt till en resa från Luleå till Ystad för att möta vårdpersonal och föräldrar, aktiva inom Spädbarnsfonden.


Stephanie NüeschStephanie Nüesch

Jag kommer från Schweiz och flyttade till Sverige i slutet av 2019. Innan jag flyttade avslutade jag min utbildning till Eventtekniker och sen snart två år jobbar jag som scentekniker på Göteborgs Stadsteater. Jag brinner för kultur, musik, teater och genom mitt jobb som tekniker hjälper jag publiken att fly vardagen en stund. Jag vill alltid lära mig nytt och utveckla min kunskap vilket är viktig inom en bransch som förändrar sig så fort. Därför är jag oerhört tacksam att få IRIS-Stipendiet och får därmed möjlighet att besöka en distans-fortbildning till Mästare för Eventteknik (Meister-(in) für Veranstaltungstechnik). Kursen kommer hållas hos det tyska företaget Bühnenwerk. Som mästare för eventteknik jobbar man fördjupat med planeringen av den tekniska omsättningen med fokus på till exempel lagar, föreskrifter, kundens önskemål, teknisk omsättning, budget och säkerhet.

Utöver det har en mästare en arbetsledarfunktion och kan bli teknisk ledare, göra personalplanering och utbilda nya tekniker. Det är fortfarande inte många kvinnor som jobbar inom eventteknik-branschen och jag vill gärna vara förebild för andra kvinnor. Samtidigt finns det inte många fortbildningsmöjligheter i Sverige än och jag vill ta med mig kunskaper hit och skapa en trygg, säker och trivsam arbetsplats.


Josefin PersdotterJosefin Persdotter

Jag heter Josefin Persdotter och är doktor i sociologi. Jag har forskat på det jag kallar vardagliga menstruationspraktiker och har många års erfarenhet av både forskning, aktivism, konstnärskap, och utbildning om just mens. I juni 2022 försvarade jag min doktorsavhandling ”Menstrual dirt – An exploration of contemporary menstrual hygiene practices in Sweden”. Där fördjupade jag mig i hur människors kroppar och attityder tillsammans med vardagliga teknologier gör mens till något smutsigt och arbetsamt. Jag framhöll att det faktum att det exempelvis inte finns ett standardiserat sätt att slänga bindor på visar på ett ojämställt samhälle där kvinnors vardagliga behov misserkänns.

Jag är oerhört glad att få ekonomisk stöd från irisstipendiet för att dels kunna sprida mina resultat på en internationell mensforskningskonferens och dels utveckla nya forskningsprojekt. The Society for Menstrual Cycle Research (SMCR) ordnar varannat år världens enskilt största menstruationsforskarkonferens. Där träffas forskare och aktivister från världen över och fördjupar sina egna och varandras kunskaper om menstruation. Nästa konferens äger rum den 20-23 juli 2023, denna gång strax utanför Washington DC. Konferensen har 2023 temat ”the period is politcal” och jag planerar två presentationer under konferensen. Dels är jag inbjuden till en s.k. Roundtable om menstruella teknologier om på vilket sätt de spelar politisk roll (tex hur de påverkar jämställdhet, kvinnor och ickebinäras vardagsliv), och dels planerar jag att delta i en panel om hur menstruationsaktivism och motstånd (politiskt och annat) mot denna aktivism sett ut i Norden/Skandinavien under det senaste decenniet.

Inför resan kommer jag arbeta med att samla in och analysera empiriskt material (mediearkivet, Twitter, Instagram, Flashback, samt eventuellt intervjua centrala aktörer) och sammanställa ett presentation med mina tidiga resultat. Under resan kommer jag även undersöka en historisk samling menstruationsartefakter. SMCR har möjliggjort konferensdeltagare tillgång till den världsunika nyligen inkomna samlingen och jag ämnar undersöka möjligheter för forskning och utbildning om menstruation utifrån den.

Efter konferensen planerar jag att fortsätta arbetet med politik och menstruation i Sverige genom att fördjupa analysen, författa en vetenskaplig artikel om ämnet (med målsättning att publiceras i tidskiften Women’s Reproductive Health), samt författa en populärvetenskaplig/debatt-artikel om ämnet.


Karolina Petrov FierilKarolina Petrov Fieril

Jag heter Karolina Petrov Fieril och jag är forskare och arbetar också kliniskt som fysioterapeut. Min avhandling från 2015 handlar om styrketräning vid graviditet och den fick en ganska stor medial uppmärksamhet. Nu forskar jag om mitt andra stora intresseområde, nämligen utmattningssyndrom och de fysiska konsekvenser som en utmattning ger. Människor som drabbas av utmattningssyndrom är ofta högpresterande personer med i grunden stora både fysiska och kognitiva resurser men som efter år av mycket stor kognitiv eller emotionell belastning, till slut pressat sig över sin gräns och ”kraschar”.  Det är i huvudsak kvinnor som drabbas av utmattning.

Behandlingen vid utmattningssyndrom är i första hand sjukskrivning, samtalsterapi, arbetsanpassningar samt livsstilsråd såsom fysisk träning. Min forskning tittar på de fysiska konsekvenser som en utmattning ger samt vill också utvärdera värdet av att vid sidan av ovan nämnda insatser också öva kroppen genom en så kallad mind-body-träning (såsom yoga, qigong, basal kroppskännedom). Denna träning syftar till att ge en ökad självkännedom och kroppsmedvetenhet, en ökad förmåga att hantera stress och att kunna reglera ned stress (många har sömnstörning), samt på så sätt få en större förmåga till återhämtning samt att gradvis också kunna stegra sin fysiska träning. Dessa är viktiga ”verktyg” för den utmattade på sin väg tillbaka till ett långsiktigt hållbart liv.

Pengar från stipendiet ska användas till denna forskning.


Emmie PohjanenEmmie Pohjanen

Jag heter Emmie och är doktorand inom cellbiologi och proteomik på Kungliga Tekniska Högskolan. Innan dess utbildade jag mig till civilingenjör inom bioteknik, även det på KTH. Min forskning fokuserar på proteinlokalisering i mänskliga celler samt vad deras lokalisering betyder för deras funktion i hälsa och sjukdom. Just nu arbetar jag med en projekt där vi försöker kartlägga alla proteiner som uttrycks i mänskliga spermier. Detta för att få en bättre förståelse för hur manlig infertilitet fungerar.

Jag är oerhört tacksam och ärad att få ta emot IRIS-stipendiet 2023. Detta ger mig möjligheten att delta i ett års utbyte vid Stanford University i Kalifornien. Förutom att utveckla mina studier med metoder som inte finns tillgängliga vid KTH, kommer jag ha möjligheten att knyta nya kontakter genom samarbeten med andra forskningsgrupper. Jag har alltid brunnit för att svara på frågan varför och hoppas att jag med detta kan inspirera tjejer i den yngre generationen att också ge sig in i forskningsvärlden!


Maria SakalakiMaria Sakalaki

Jag arbetar som läkare inom invärtesmedicin och kardiologi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.  Jag går även en forskningsutbildning som doktorand inom ämnet prediktion och prevention av hjärt-kärlsjukdom, samt utbildat mig inom innovation och teknik på Sahlgrenska universitetssjukhuset. Det är genom dessa utbildningar som intresset och möjligheten uppstod att få komma till Stanford University och fördjupa mig i medicinsk innovation och forskning. Med hjälp av stipendiet kan jag delfinansiera detta forskningsutbyte där jag kommer att få ökad kunskap om artificiell intelligens, delta i studier om smarta klockor och deras roll inom diagnostik, samt få erfarenheter om hur innovationer och teknik kan användas inom sjukvården idag.

Mitt intresse och engagemang för medicinsk innovation och preventiv vård grundar sig att jag vill bli en mångfaldig läkare med beredskap att möta både dagens och framtidens patienter. I min vardag som läkare möter jag ofta behov som skulle kunna förbättras och lösas med enkla tekniska medel. Jag hoppas att min resa till Stanford University ska bidra med nya perspektiv på hur vi kan ta oss an utmaningarna.


Hannah ShermisHannah Shermis

Tusen tack till Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns stiftelse för ert stöd!

Jag heter Hannah Shermis, är bosatt i Göteborg och jobbar som sångare och musiker, främst inom genrerna country/blues, old-time country och nutida improvisationsmusik. Jag turnerar med- och skriver musik till mina två band Eldstorm och My Dear Companion, och jag är otroligt tacksam för den möjlighet jag har som musiker att få skapa musik i mötet med en publik. Kultur har en mycket viktig demokratisk samhällsfunktion, och jag tror på konstnärens roll som fredsutövare. Kultur är viktigare nu än någonsin och jag vill inspirera andra till att spela och upptäcka ny musik.

Det är en stor ära att vara en av årets stipendiater! IRIS-stipendiets stöd kommer att användas till att ta sånglektioner och banjolektioner under ett års tid, med målet att fördjupa mig och utvecklas inom old-time country genren för att fortsatt kunna sprida denna fantastiska musik till en publik i Sverige.


Sara SjöströmSara Sjöström

Jag är journalist, etnolog och skrivhandledare. 2022 debuterade jag med biografin ”Mathilda – historien om Indiskas grundare” (Förlaget Näringslivshistoria). Mathilda Hamilton är en av de bortglömda kvinnor ur historien som jag skrivit om genom åren. Många av dem hade likt henne äventyret i blodet och begav sig ut för att upptäcka världen.

Tack vare IRIS-stipendiet kan jag påbörja arbetet med ett samlingsverk om dessa svenska kvinnliga resenärer som reste under 1800-talet fram till cirka 1950.

Jag vill belysa deras resande utifrån flera perspektiv. Vilka politiska, samhälleliga, kulturella och sociala faktorer påverkade möjligheterna för kvinnorna att resa? Vilka utmaningar ställdes de inför? Vad drev dem?

Trots att bortglömda kvinnor de senaste åren lyfts i allt från biografier till Instagramkonton saknas fortfarande många kvinnors berättelser i vår historieskrivning. Med mitt bidrag hoppas jag kunna bidra till att vi ser på historien och vår samtid med nya ögon.


Madeleine SkoglösaMadeleine Skoglösa

Jag heter Madeleine Skoglösa och är 25 år gammal. Jag studerar just nu min master i säkerhet, politik och krig vid Försvarshögskolan i Stockholm. Jag har ett stort intresse för genusperspektivet i terrorism, säkerhets- och militariseringsfrågor och läser nu fördjupningskurser i folkrätt, ombudskrig och interventioner, samt nationella underrättelser. I framtiden vill jag arbeta vidare med att stärka det kvinnliga perspektivet i framförallt säkerhetsfären samt konflikthantering. Stipendiet från Iris Jonzén-Sandblom och Greta Jonzéns Stiftelse, som jag är otroligt ödmjuk och glad över att ta emot, kommer att gå till att främja min masteruppsats som kommer att genomföras som en fältstudie i Afrika under hösten 2023. Studien ämnar belysa militariseringen påverkan på kvinnors rättigheter i samhället, hur kvinnor kan utmana de patriarkala strukturer ideologin grundar sig på, samt kvinnors roll i counter-insurgencies genom en analys av de kvinnor som mobiliserat sig i väpnade styrkor, bland annat  i ”Civilian Joint Task Force” (Yan Gora), och i ”Vigilante Group Nigeria, Hunters Association” (Kungiya Marhaba) mot terrorgruppen Boko Haram.

Krigsvetenskap är ett ämne som idag till stor del domineras av män och det manliga perspektivet, vilket riskerar att negligera viktiga aspekter av det kvinnliga narrativet. Min studie känns därför aktuell och helt rätt i tiden, och jag hoppas inspirera andra kvinnor (och män) att engagera sig i krigsvetenskap/det kvinnliga narrativet till krigsvetenskap.


Caroline StadelmannCaroline Stadelmann

Specialistläkare inom Obstetrik och Gynekologi med inriktning mot Reproduktionsmedicin vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Jag är 41 år gammal, har två barn och bor i Lerum.

Mitt doktorandprojekt handlar om livmoderslemhinnans roll vid IVF-behandling och utvärdering av olika metoder som används för att stimulera livmoderslemhinnan. Huvudarbetet handlar om så kallat lutealfasstöd med tilläggsbehandling av progesteron när man vid IVF-behandling återför ett upptinat embryo i en naturlig ägglossningscykel.

Från Sahlgrenska har vi startat en stor randomiserad studie med tolv deltagande kliniker varav elva i Sverige och en på Island. Vi behöver rekrytera och randomisera totalt 1800 patienter enligt den storleksberäkning som är gjord. Rekryteringsprocessen fungerar olika väl på olika kliniker och med hjälp av Iris-stipendiet ämnar jag besöka varje klinik för att se hur jag som doktorand kan stötta varje center i deras rekrytering. Vi lever i en digitaliserad tid, vilket underlättar kontakten mellan kliniker i en stor multicenterstudie, men jag tror samtidigt att det personliga mötet inte skall underskattas.

Jag är därför mycket glad, stolt och tacksam över att ha blivit tilldelad stipendium från Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns stiftelse. Medlen kommer att användas till tågbiljetter, logi, uppehälle och lön vid de planerade besöken.


Viktoria Stenborg LindströmViktoria Stenborg Lindström

Så fantastiskt och vilken ära att bli utsedd till en av årets stipendiater! Tack vare stipendiet är det möjligt för mig att ta mig vidare i min karriär. Jag heter Viktoria Stenborg Lindström och frilansar som flöjtist i orkestrar runt om i Sverige. Som instrumentalist är det viktigt att ha instrument i toppskick, vilket innebär att man med jämna mellanrum behöver lämna sina instrument på service. Idag finns endast ett fåtal flöjtreparatörer i landet som kan reparera och justera flöjter och Sverige behöver en till. Jag har gått en grundutbildning i flöjtreparation och kan nu tack vare Irisstipendiet vidareutbilda mig och därmed reparera professionella flöjter.

Tusen tack!


Malin Stenseke ArupMalin Stenseke Arup

Startade år 2013 Éowyn brassband och kunde tack vare Irisstipendiet 2014 vidareutveckla och driva vidare projektet. Éowyn brassband är Sveriges enda kvinnliga brassband och består av 25-30 kvinnliga musiker från hela landet. Vårt band arbetar aktivt med att inspirera kvinnor, barn och unga att spela brassinstrument och med att främja jämställdhet och mångfald inom brassmusiken. Brassinstrument är en mansdominerad instrumentgrupp och vi vill uppmuntra unga tjejer att våga spela ett instrument som tar plats.

För att bryta könsstereotyper långsiktigt behöver dessutom både pojkar och flickor fler kvinnliga förebilder. Éowyn vill fortsätta att inspirera framtida musiker och musikanter
samt lyfta fram kvinnliga tonsättare, kompositörer, dirigenter och musiker inom brass- och blåsmusikkulturen. Med hjälp av Irisstipendiet kan vi nu fortsätta med detta och dessutom fira våra 10 år genom att beställa ett jubileumsstycke av en kvinnlig kompositör och arvodera duktiga kvinnliga dirigenter vid kommande projekt.


Linda StjernholmLinda Stjernholm

Jag är doktorand i rehabiliteringsteknik och design vid Lunds Tekniska högskola.

I min forskning undersöker jag hur vi kan göra krisplanering och krisberedskap tillgängligt för alla. Detta genom att involvera personer med funktionsnedsättning och deras organisationer som en aktiv resurs i samhällets krishanteringssystem. IRIS-stipendiet använder jag för att presentera det som framkommit hittills i min forskning på olika konferenser. Jag kommer även göra en studieresa till Japan som kommit en bit  i sin inkludering av denna målgrupp i risk- och krishanteringsarbetet. Stort och varmt tack för att jag fick bli en av stipendiaterna!

 


Emilia SundqvistEmilia Sundqvist

Tack vare Iris stipendiet kan jag få tid till att skapa en utställning inspirerad av klassiska marmorskulpturer som jag ”översätter” och bygger i textilt material. Jag vill skapa en ny typ av feminin konsthistoria, där jag återerövrar de traditionella gestaltningar av kvinnor som förekommer i grekisk-romersk skulptur-konst. Jag vill även kontextualisera textilkonsten, ur ett samtida feministiskt perspektiv, som samtidigt följer ett slags klassiska, historiska berättarformer.

 

 

 


Christin WilssonChristin Wilsson

Varmt tack för att jag fått äran att bli en av årets stipendiater!

Mitt namn är Christin Wilsson och jag kommer ursprungligen från textilstaden Borås, och även om textilt hantverk ligger mig varmt om hjärtat så är det ändå trä som är min stora kärlek. Det tog mig däremot många år innan jag gick tillbaka till min barndomsdröm och vågade söka till Stenebyskolan i Dalsland. Här har jag mina rötter på min mors sida och jag trivs i den dalsländska myllan.

I juni i år tar jag examen från Stenebyskolan och kan då stolt kalla mig möbelrestaurerare – ett yrke som ger mig möjlighet att få jobba med trä och möbler, att få snickra och att låta varje möbels historia få fortsätta.

Jag vill bli en skicklig hantverkare och ett steg i detta är att göra praktik hos Dan Broström – mästare i möbelsnickaryrket tillika möbelrestaurerare i Vänersborg. Iris-stipendiet möjliggör den här praktiken och mitt fokus kommer att vara olika traditionella  sammanfogningstekniker inom finsnickeriet, vilket gynnar mig som möbelrestaurerare. Jag vill jobba för att vi som samhälle tar tillvara på de resurser vi har istället för att slänga och köpa nytt. Ett stort och ödmjukt tack till Iris Jonzén-Sandblom och Greta Jonzéns Stiftelse!


Ekaterina ZmyvalovaEkaterina Zmyvalova

Mitt namn är Ekaterina Zmyvalova. Jag är född som rysk medborgare med en ukrainsk mor och en rysk far. Jag bodde i Ryssland tills jag fyllt 21 år. Jag brinner för frågor som rör ursprungsbefolkning och jag tror att jag kan ge ursprungsbefolkning en röst och berätta om brotten mot ursprungsbefolkningen i Ryssland, nu när jag inte längre bor där.

Hela Ukraina har, som vi alla vet, påverkats enormt av kriget. Även Ryssland har påverkats och då framför allt ursprungsbefolkningen. Jag övervakar ursprungsbefolkningens rättigheter genom massmedia och får information från mina kontakter bland ursprungsbefolkningen. Ett stort antal män sändes till kriget eftersom de bor avlägset och på grund av att de är förtryckta av ryska myndigheter har de inte har möjlighet att protestera. Kvinnor som tillhör ursprungsbefolkningen protesterade mot mobiliseringen, men den Ryska regimen slog ner på protesterna å det kraftigaste. Som del av en förtryckt rysk folkgrupp, blev ursprungsbefolkningen satt i en än mer utsatt situation.

Jag har insett mitt personliga ansvar i gällande detta. Därför, har jag beslutat mig för att bidra med och sprida information om brott mot mänskliga rättigheter mot ursprungsbefolkningen i Ryssland under krigstid.  Jag tror att det arbete jag redan gjort i den här frågan är meningsfullt och bör fortsätta. Detta stipendie möjliggör ett fortsatt arbete med att samla in och sprida information om ursprungsbefolkningens situation genom att publicera en akademisk artikel och därmed kunna ge dem en röst.