2024 års Irisstipendiater

Några av 2024 års Irisstipendiater

Irisstipendiet | Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse bildades år 2000. Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av framåtsträvande kvinnor.

Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor. Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t.ex. inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.

Kvinnliga innovatörer och uppfinnare är en annan grupp av intresse för stiftelsen, dock stödjer vi ej kommersiell verksamhet.

Alla kvinnor är välkomna att söka oavsett bostadsort.