Stipendiater 2010


2010 års Irisstipendiater utsågs 26 augusti i Göteborg

Årets dryga 30-talet stipendiater är alla lika spännande kvinnor i olika åldrar och verksamma inom vitt skilda områden. Stipendiaterna uppfyller väl kriterierna som framåtsträvande kvinnor helt i enlighet med de förutsättningar som formulerats av stipendiefondens grundare, Iris Jonzén-Sandlund. De är spännande kvinnor med olika bakgrund och inom helt olika samhällsområden, allt från forskning på Graves’ sjukdom som Helena Filipsson-Nyström bedriver (en sköldkörtelsjukdom som särskilt drabbar kvinnor), till den beundransvärda och begåvade gruppen Creare Hantverk, hjärnskadade kvinnor som har skapat en egen hantverksverkstad.