Stipendiater 2021


2021 års Irisstipendiater

Detta år fick hela 37 stycken Framåtsträvande kvinnor dela på 1,8 miljoner kronor när Iris-Stipendiet delades ut. Tyvärr blev det ingen fysisk stipendieutdelning på grund av Coronasituationen.

Även i år har en stipendiekommitté bestående av Anna Mannheimer, Åsa Mossberg och Helen von Sydow gått igenom och värderat alla de 578 ansökningar som kommit in till stiftelsen, för att komma fram till ett urval bland alla de fantastiska kvinnor som ansökt om bidrag till sina projekt. Stiftelsens styrelse har därefter beslutat om årets utdelning.

Då vi inte kunde ha en fysisk stipendieutdelning, har våra stipendiater nedan skrivit en kort sammanfattning om vad de skall använda stipendiet till. Sidan uppdateras löpande vartefter vi får in texter från våra stipendiater.

Ann-Charlotte Andersson

Ann-Charlotte Andersson

Jag heter Ann-Charlotte och mitt stipendium ska går till projektet ”Ett år med mamma”. Det syftar till kunskapsöverföring mellan kvinnor i olika generationer. Jag för dagbok på Facebook & Instagram under samma namn, och det materialet ska resultera i en bok.

 

 

 


Andrea BenediktsdottirAndrea Benediktsdottir

Doktorand i läkemedelsutveckling som brinner för antibiotikaforskning. Antibiotikaresistens är ett växande bekymmer som hotar vår sjukvård och hälsa och brist på ekonomiskt incitament har lett till att stora läkemedelsföretag har lämnat marknaden. Därför är det viktigt att forskare håller utvecklingen igång tills det ekonomiska problemet är löst men även att informera om vikten av problemet och stimulera intresse hos studenter. Tack vare stöd från IRIS stipendiet kan jag delta i en kurs som fokuserar på banbrytande metoder för studier av resistens och antibiotikafynd. Kursen utförs en gång per år i Frankrike där kursdeltagarna följer ett intensivt 9 dagars program med fokus på antibiotikaresistens och upptäckt av nya antibiotika. Denna möjlighet kommer att bidra till min utveckling som forskare inom området där jag hoppas på att vara en förebild för andra kvinnor. Avslutningsvis, ett stort tack för IRIS-stipendiet 2021 och grattis till alla framåtsträvande kvinnor.


Elsa Bengtsson MeullerElsa Bengtsson Meuller

Jag är doktorand på Goldsmiths University of London där jag forskar i Feminist Security Studies och Feminist Cybersecurity. Jag har fått äran att ta emot Irisstipendiet för mitt forskningsprojekt om misogyna och antifeministiska internetkulturer och deras relation till våld och säkerhet. Mitt projekt strävar efter att öka förståelsen kring relationen mellan online- och offlinevåld, och hur radikalisering och mobilisering sker inom misogyna och anti-feministiska onlinekulturer. En del av mitt projekt är att utveckla en feministisk metod för att undersöka extremideologiska online-verksamheter på ett säkert och etiskt sätt. Bidraget kommer jag att använda till materiel som ökar min säkerhet under fältarbetets utförande.

 


Annie BurmanAnnie Burman

Jag är klassisk lingvist, och är forskare vid institutionen för lingvistik och filologi, Uppsala universitet. Jag erhöll min doktorsexamen från University of Cambridge 2018 för min avhandling De Lingua Sabina: A Reappraisal of the Sabine Glosses, i vilken jag kombinerade filologiska och idéhistoriska metoder för att framföra en ny tolkning av de sällan studerade sabinska glosorna. Jag har även en BA och MPhil i klassiska språk från Cambridge, och en magisterexamen i historia från Uppsala universitet. Min forskning ägnas åt latin och förromerska språk i Italien. År 2021 utsågs jag till Bernadottestipendiat av Kungl. Vitterhetsakademien.

 


Sofia DalemoSofia Dalemo

Jag är disputerad distriktsläkare och arbetar bland annat på en barnavårdscentral vid en vårdcentral i ett socioekonomiskt utsatt område i Lidköping.

Det är med glädje jag erhållit medel för att i Töreboda kommun utvärdera de utökade hembesöken av både kommunens föräldrarådgivare och först barnmorska från mödrahälsovården, samt därefter barnhälsovårdens sjuksköterska, hos familjer som fått sitt första barn i Sverige. Förhoppningsvis kan studien bidra till att fler socioekonomiskt utsatta områden utanför storstadsregionerna, som Töreboda, i framtiden får ett optimalt stöd till barnfamiljer med olika behov.

Ett stort tack till Iris Jonzén-Sandblom och Greta Jonzéns Stiftelse för stipendiet!

 


Jana DuskovaJana Duskova

Jag är konstnär och hockeyledare i Kungsbacka Hanhals Kings och året innan på GHC (Göteborgs Ishockey Club).

Stipendiet kommer att användas till att dokumentera tjejer som spelar hockey i en mansdominerad miljö, belysa de könsstrukturerna som finns i vårt samhälle där man fortfarande skiljer på tjejer och killar. Jag vill att tjejernas kärlek till sporten tas på lika stort allvar som killarnas! Jag kommer att intervjua tjejer redan från hockeyskolan 4-7 år upp till äldre damer 50-60 år om varför de spelar hockey.

Min tanke är att dyka in i problematiken inom tjej/damhockey, där tjejer inte har en karriärstege att förhålla sig till såsom SHL, NHL och löner kopplade till sporten, där man kan leva på samt koncentrera sig bara på sin idrott.

Vi blir dagligen upplysta om de könsstrukturerna som finns i vårt samhälle där man skiljer på tjejer och killar. Jag är väldigt glad att jag var med i uppstarten av en serie för tjejer förra året. Jag tycker att det är en självklarhet att tjejerna ska ha samma möjligheter som killarna om de vill satsa på sin sport.


Karin EgnellKarin Egnell

Jag heter Karin Egnell och är överläkare inom anestesi och intensivvård. Under de senaste åren har jag arbetat mycket med medicinsk simulering, främst med traumateam på akutmottagningen. Vid dessa simuleringar läggs mycket av fokus på kommunikationen inom teamet eftersom den är helt avgörande för att rätt saker ska ske i rätt tid. Simuleringen och arbetet på intensivvården som till stor del handlar om att möta människor i kris, såväl patienter som deras anhöriga och ibland även medarbetare, har väckt ett brinnande intresse för psykologi och kommunikation och en önskan om att kunna utveckla mina kunskaper inom dessa områden. I februari 2021 påbörjade jag steg 1 utbildningen i psykoterapi, jag kommer att använda Irisstipendiet för att betala en del av utbildningen.

Mitt mål är att gå även steg 2 utbildningen för att i framtiden bli legitimerad psykoterapeut och kunna kombinera detta med mitt yrke som anestesi och intensivvårdsläkare. Framför allt vill jag medverka till att skapa bättre arbetsmiljö på sjukhuset genom att arbeta för bättre kommunikation och genom att kunna erbjuda bättre samtalsstöd för patienter, anhöriga och personal. Jag är oerhört tacksam och stolt över att få motta Irisstipendiet.


Sara FlodSara Flod

Jag heter Sara Flod och är 30 år gammal. Jag är uppvuxen i Göteborg men sedan december 2019 bor jag i London där jag arbetar som läkare. Jag studerar ett masterprogram inom “Surgical Innovation” vid Imperial College och jag kommer använda pengarna från Iris-stipendiet till att finansiera utbildningen. I framtiden vill jag arbeta som kirurg och jag hoppas kunna framstå som ett gott exempel och inspirera andra unga kvinnor att följa sina drömmar. Det är en stor ära att få motta Iris-stipendiet och jag vill ge ett stort tack till styrelsen som gör detta möjligt!

 

 


Isabelle FredborgIsabelle Fredborg

Jag heter och driver sedan några år tillbaka bloggen Swedish Spoon. Där skriver jag om svensk mathistoria för en svensk och internationell publik.

Jag brinner särskilt för de svenska fäbodarna. Tack vare IRIS-stipendiet kommer jag att kunna resa runt för att intervjua de som tidigare arbetat på fäbodarna, så kallade fäbodstintor. De bär på unika berättelser från ett mycket annorlunda Sverige. Intervjuerna kommer sedan att spridas för att nå en större publik.

Min förhoppning är att inte bara samla in berättelser om fäbodstintornas liv och göra dem tillgängliga för en större grupp, utan även kunna bidra till ett ökat intresse för att besöka och bevara de svenska fäbodarna.

 


Sarah GampelSarah Gampel

Jag heter Sarah Gampel och jag arbetar som filmregissör och gör animerad film. Ända sedan jag var barn har jag tecknat och hittat på historier, då kunde huvudkaraktärerna ofta vara myror eller krokodiler. När jag blev äldre studerade jag fri konst på Umeå konsthögskola. Där fördjupade jag mig i teckning och måleri. Sedan studerade jag filmmanus och animation i både Stockholm, Köpenhamn, New York och Los Angeles.

Mina animerade filmer har visats på Nobelmuseum och på Spritmuseum i Stockholm och på fransk och tysk TV. De har även visats på en mängd filmfestivaler runt om i världen, från Palm Springs i Kalifornien till Chennai i Indien.

Det är viktigt för mig att ta upp starka ämnen som intresserar mig. Det kan vara allt från feminism till pensionssparande och Mellanösternpolitik. Och jag strävar efter att skildra dessa ämnen utifrån mitt egna och personliga perspektiv.

Ett exempel är min animerade kortfilm om Marie Curie, där jag skildrar henne utifrån ett personligt, humoristisk och surrealistiskt perspektiv. En annan animerad kortfilm jag gjort utspelar sig i framtiden och handlar om två kvinnor som får ekonomiska bekymmer när de går i pension.

Men hjälp av IRIS-stipendiet kommer jag att kunna genomföra och producera en animerad kortfilm om min farmors liv som judinna i Polen under 50 och 60-talet. Jag vill utforska och skildra hennes liv samt tidsandan i Polen, då och nu.


Florencia HarariFlorencia Harari

Jag kommer från Ecuador och är ST-läkare och docent i Arbets- och Miljömedicin på Sahlgrenska Universitetssjukhuset respektive Göteborgs Universitet. I mitt yrke träffar jag personer med arbets- och miljörelaterade besvär. Jag forskar och undervisar också om hur olika faktorer i arbetsmiljö och omgivningsmiljö påverkar hälsan. En del av min forskning handlar om hälsoeffekter av metallexponering under graviditet och hos barn. Mitt mål är att både i mitt dagliga kliniska arbete och genom min forskning och undervisning öka kunskapen om farliga ämnen i yttre miljön och arbetsmiljön och bidra till att färre människor insjuknar på grund av detta.

IRISstipendiet kommer att användas för att studera hur det giftiga ämnet arsenik, som förekommer i bl.a. dricksvatten och mat (framför allt ris), beter sig i kroppen under graviditet och amning, samt hur det påverkas av de genetiska varianter som har visats effektivisera arsenikmetabolismen via metylering. Metylering har betydelse för avgiftning och utsöndring av arsenik från kroppen. Detta kommer att undersökas i en pågående studie av gravida kvinnor i ett område i norra Argentina med kända förhöjda arsenikhalter i dricksvattnet, som jag driver tillsammans med min erfarna forskarkollega Prof. Marie Vahter på Karolinska Institutet. Fynden från detta projekt kommer att kunna användas för att identifiera känsliga grupper, vilket är viktigt vid kommande revideringar av internationella riskbedömningar och gränsvärden för arsenik i föda och dricksvatten.


Alvina Herbinger RygneAlvina Herbinger Rygne

Jag studerar folkmusik på Kungliga Musikhögskolan och har spelat fiol sedan jag var barn. I mitt utövande av folkmusik är det viktigt för mig att lära mig mer om traditionen, som sträcker sig långt bakåt i tiden, men också att hålla musiken levande genom att skriva ny musik inom genren och arrangera traditionella låtar i nutida tappning till olika grupper jag spelar i. När jag letar efter traditionella låtar i arkiv med inspelningar och nedteckningar har jag ett stort fokus på att lyfta den kvinnliga traditionen genom att välja låtar av och efter kvinnliga spelmän och traditionsbärare.

Iris-stipendiet kommer jag använda för att finansiera inköp av bättre instrument, som jag kan fortsätta utvecklas med på professionell nivå och som jag kan ha med mig ut i yrkeslivet. Det är jag väldigt glad och tacksam för att Iris-stipendiet möjliggör.

 


Tagrid Jar-AllahTagrid Jar-Allah

Jag heter Tagrid Jar-Allah, jobbar som specialistläkare i gynekologi och obstetrik på Sahlgrenska universitetssjukhus, forskare vid Göteborgs universitet. Jag är född och utbildad som läkare i Bagdad/Irak. Jag flyttad till Sverige sedan 12 år med min man och min dotter. Sedan fem år lever jag i Sävedalen tillsammans med min man och mina två barn, Lana fyller 16 snart och Abraham som just fylld elva år.

Jag ser mig som drivande, entusiastisk person som brinner för att förbättra kvinnors liv och hälsa inte bara i Sverige men hoppas globalt nån gång i framtiden. Jag föreläser till läkarstudenter och barnmorska studenter om inducerad abort och preventivmedel som är en viktig del i sexuell och reproduktiv hälsa.

Tyvärr Irak (där jag är född) är fortfarande en av de länderna med mest restriktiva abortlagstiftning och mindre användning av preventivmedel vilket är väldigt sorgligt. I Sverige har vi en hög preventivmedelsanvändning och tillgång till abort.

Att få IRIS-stipendiet hjälper mig och min forskningsgrupp att driva projektet framåt. Syftet med projektet som kommer att bestå av 4 arbeten, är att förbättra och öka säkerheten och tillgång av tidig medicinsk abort och långtidsverkande preventivmedel och utveckla evidensbaserade riktlinjer i Sverige.


Emma KnyckareEmma Knyckare

Hej! Jag heter Emma Knyckare, är komiker och en av dom som fått förtroendet att främja utbildning för framåtsträvande kvinnor genom Iris-stipendiet.

Jag kommer använda stipendiet till att tillsammans med min kollega Josefin Johansson utveckla och genomföra humorkurser för tjejer, kvinnor och ickebinära via ”humorkollo” som vi startade för några år sedan. Hittills har vi utbildat en hundratal personer och behovet av är fortfarande stort så stipendiet är verkligen välkommet.

Jag tror på separatistiska rum som trygghet men också som ett sätt att komma åt makt och organisering. Det känns extra fint och viktigt att kunna vara med och skapa sådana platser för skatt och gemenskap även under och efter en pandemi.

 


Hanna Mulder

Hanna Mulder

Mitt namn är Hanna Mulder och jag är otroligt glad och hedrad att få ta emot Iris stipendiet. Jag arbetar som lärare i Idrott och hälsa på gymnasiet och har påbörjat en Masterutbildning i idrottsvetenskap på Gymnastik- och idrottshögskolan i Stockholm. Under mina 12 år som lärare har jag funderat mycket på hur man bör arbeta för att öka eleverna motivation och trygghet i idrottsämnet samt hur man som lärare kan arbeta för att ge eleverna positiva erfarenheter. Idrottsundervisningen i skolan idag har många utmaningar för att nå just detta framförallt för tjejer, då den ”traditionella” undervisningen många gånger vänder sig till pojkars intresse.

Stipendiet kommer att gå till min masteruppsats som kommer att undersöka motivation i idrott och hälsa och hur man kan arbeta för att få eleverna att uppnå en hög inre motivation.


Eva RunessonEva Runesson

Mitt namn är Eva Runesson och bor på Rabarbergården, Offamåla, Rödeby. Jag är båtbyggare, konstnär, personlig assistent, jord-och skogsbrukare. Tack vare Iris-stipendiet har jag möjlighet att till att studera vidare på båtbyggarlinjen. Vi i Blekinge har en tradition att bygga träbåtar. I Karlskrona har vi en speciell utbildning, båtbyggarlinjen på Litorina folkhögskola. Jag vill föra traditionen vidare till unga vuxna och jag vill vara en förebild och inspiration för andra kvinnor. Att lyfta hantverket båtbyggeri skulle göra mej stolt. Skapande verksamhet gör människan gott.

 

 


Ineke SamsonIneke Samson

Jag heter Ineke Samson och jag är logoped, specialiserad inom området stamning. Stamning är mer än bara det yttre talfel som hörs när en person pratar. Man kan hitta strategier som döljer stamningen och ett förhållandevis enkelt sätt att inte exponera stamningen är till exempel att vara mer tyst än pratsam eller att undvika talsituationer i vardagen på ett sätt som kan bli väldigt begränsande. Under mina snart tjugo år som klinker har jag sett en tendens till att flickor och kvinnor som stammar oftare döljer sin stamning jämfört med pojkar och män som stammar. Risken är då att flickor som stammar inte får rätt hjälp eftersom det för omvärlden verkar som om stamningen har försvunnit. Detta undersöker jag nu i ett avhandlingsarbete på Enheten för logopedi, CLINTEC, Karolinska Institutet. Iris-stipendiet som jag så glädjande har fått kommer jag att använda till att slutföra mitt avhandlingsprojekt. Resultatet av mitt arbete väntas bidra med kunskap om könsskillnader inom området stamning vilket kan ha betydelse i klinisk logopedisk bedömning och behandling av stamning och leda till mer jämställd vård.


Evelina SauloEvelina Saulo

Mitt namn är Evelina Saulo och jag är manusförfattare och producent, utbildad vid Högskolan Dalarna och Vancouver Film School. Nu senast har jag gjort ett projektår på Gotlands Folkhögskola där jag varit Showrunner för en HBTQ+ fokuserad kortserie. Mitt mål som manusförfattare är att berätta historier som inte alltid haft plats i mainstreamen, berättelser som sätter kvinnor, minoriteter och HBTQ+ personer i fokus.

Jag är same, med rötter i Jokkmokk, men är född och uppvuxen i Piteå och har levt i utkanten av den samiska kulturen hela mitt liv. Därför ska jag, med detta stipendium, skapa en podcast om unga människor, främst kvinnor, som förlorat tillgången till sitt samiska ursprung. Podcasten ska främst handla om min resa i att försöka ta reda på vad som hände min familj på 1800-talet som ledde till att vi tappade våra samiska rättigheter samt se om jag kan hjälpa andra människor i samma sits att få svar på liknande frågor.


Marika SchützMarika Schütz

Logoped och doktorand på Karolinska Institutet med fokus på intensiv logopedisk rehabilitering efter stroke.

Årligen drabbas runt 26 000 personer av stroke, vilket gör stroke till en våra stora folksjukdomar. Cirka hälften av de som drabbats av stroke får kommunikationssvårigheter, svårigheter som i många fall är allvarliga, långvariga eller bestående. Det senaste decenniet har neurologisk forskning visat att även den vuxna och åldrande hjärnan är plastisk och att förbättringar av språk och tal kan ske många år efter en neurologisk skada genom intensiv rehabilitering. Trots detta erbjuds alltför sällan intensiv rehabilitering för språk och tal inom svensk sjukvård.

I MIRAA-studien (Multimodal Intensive Rehabilitation of Aphasia and Apraxia of speech) studeras ett nationellt införande av en ny behandlingsmodell för förvärvade svårigheter med språk (afasi) och tal (talapraxi) vid stroke. 35 logopeder vid 21 kliniker över landet deltager i studien. Studiens primära syfte är att identifiera hinder och goda exempel vid införande av intensiv logopedisk rehabilitering inom svensk sjukvård. Sekundärt syfte är att undersöka kortsiktiga och långsiktiga effekter på språk, tal, kommunikation och livskvalitet efter intensiv rehabilitering enligt MIRAA.

Tack vare stöd från IRISstipendiet kan jag ägna tid åt MIRAA-studien, erbjuda kvalitativ vidareutbildning till medverkande logopeder samt förverkliga en studievistelse till Centre of Research Excellence in Aphasia Recovery and Rehabilitation i Australien dit jag är inbjuden att samverka och ta del av världsunik forskning inom rehabilitering av afasi.


Elin SvahnElin Svahn

Jag heter Elin Svahn och är fil. dr. i översättningsvetenskap och litterär översättare. Jag undervisar om översättning på halvtid på Tolk- och översättarinstitutet vid Stockholms universitet och översätter och forskar om översättning ur olika sociala och historiska perspektiv resterande tid. Jag har ansökt om Irisstipendiet för att kunna fördjupa mig i ett översättningshistoriskt projekt om en kvinnlig litterär översättare vid namn Lily Vallquist (1897–1986) och den tid hon verkade i, 1950-talets Sverige, en tid när det går att skönja en begynnande professionalisering av det litterära översättarfältet. Genom att använda mig av en mikrohistorisk ansats vill jag genom Lily Vallquists översättningsverksamhet teckna en bild av översättaryrket som statt i förändring under 1950-talet. Jag tycker att det är extra roligt att det finns så många beröringspunkter mellan Lily Vallquist och Iris Jonzén: förutom att vara födda med några års mellanrum har de även språkintresset, att leva merparten av sitt liv som ensamstående och arbetet som tolk respektive översättare gemensamt.


Mirja Wallin SvanströmMirja Wallin Svanström

Ett stort tack för IRIS-stipendiet 2021! Det ger mig en möjlighet att förverkliga min dröm om att få arbeta kreativt med möbler och återbruk och samtidigt värna om vårt kulturarv och vår miljö.

Jag har arbetat som lärare och pedagog i över tjugo år, både med barn och vuxna. Den kreativa ådran, i form av keramik, måleri och annan skapande verksamhet, har alltid funnits där tillsammans med min starka önskan att få utveckla den och låta den växa. Nu har jag äntligen fått chansen att göra det och så småningom också inspirera andra att göra detsamma!

Jag går just nu en lärlingsutbildning på distans via Stiftelsen Hantverk och Utbildning, Leksand. Min lärlingsplats har jag hos Blomkvists tapetserarverkstad i Stockholm och målet är att göra gesällprovet för att därefter starta min egen verksamhet i Tyresö, där jag bor. Jag vill så småningom också, efter avslutad utbildning, lära andra att renovera och klä om möbler.

Stipendiet kommer att täcka mina utgifter under resterande utbildningstid och ger mig också möjligheten att redan nu påbörja min egen möbeltapetserarverksamhet hemma i Tyresö.

Återigen stort tack!