Ändamål


Iris Jonzén - porträttIris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse bildades år 2000. Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av framåtsträvande kvinnor.

Fördelningstillfälle

Stipendiet delas ut under april månad vid en stipendiesceremoni i Göteborg.