Ansökan till Irisstipendiet


 • Det är av yttersta vikt att du noggrant läser igenom ansökningsinstruktionerna nedan. Om din ansökan är felaktigt ifylld eller om några obligatoriska uppgifter saknas, kommer den inte att behandlas vid granskningen.
 • Motivering till beslut lämnas inte, men besked om beslut lämnas till samtliga sökande senast 30 april via e-post.
 • Stiftelsens bedömningar görs till stor del på den sökandes motivering och mindre på formella kunskaper och betyg.

 

Digitalt ansökningsförfarande

Stiftelsen tar emot ansökningar en gång per år och ansökningssystemet öppnar 1 oktober och stänger 15 januari.

 

Behandling av personuppgifter

Genom inlämnandet av en ansökan lämnas även samtycke till att stiftelsen får behandla personuppgifterna i ansökan i den utsträckning som krävs för hanteringen därav och i enlighet med personuppgiftslagen (PUL).

 

Upprätta ansökningskonto

Innan du kan upprätta en ansökan behöver du skapa ett ansökningskonto i stiftelsens ansökningsportal, som du hittar via länken längre ner på sidan. När du har registrerat dina uppgifter kommer ansökningssystemet att skicka ett e-postmeddelande till dig för att bekräfta ditt konto. Innan du har bekräftat ditt konto via länken i e-postmeddelandet, kan du inte gå vidare med din ansökan.

Beroende på din e-postleverantör kan det dröja några minuter innan aktiveringsmailet kommer fram.

 

Obligatoriska uppgifter och guide till ansökningsformuläret

En bra ansökan visar kortfattat och tydligt hur den knyter an till Irisstipendiets ändamål. Följande beskriver ansökan steg för steg:

Steg 1

 • Kontaktuppgifter

Steg 2

 • Ändamål: Tydlig ändamålsbeskrivning. Utnyttja utrymmet väl och var tydlig. Några exempel:
  • Finansiera studier på lärosäte x under vårterminen x
  • Deltagande i konferens x vars syfte är att x
  • Finansiering av projekt x vars syfte är x
 • Beskrivning: Mer ingående beskrivning av ändamålet.
 • Sökt belopp: Motiveras i budgeten.

Steg 3

 • Budget: Sammanställning över vilka kostnader projektet har.
 • Tidsplan: Under vilken period skall projekt genomföras?
 • Referenser: Kontaktuppgifter till någon som kan styrka uppgifterna i din ansökan.

Steg 4

 • Övriga sökta bidrag (för samma projekt): Ej obligatoriskt.
 • Bankuppgifter: Obligatoriskt.
 • Övriga bilagor: Komplettera med eventuella (relevanta) bilagor.

Steg 5

Sammanfattning av ansökan. Längst ner i sammanfattningen behöver du samtycka till stiftelsens sätt att behandla dina personuppgifter (som hanteras enligt personuppgiftslagen PuL) för att kunna skicka in ansökan.

OBS! Om inte knappen för att skicka in din ansökan fungerar så är det ett eller flera fält som är felaktigt ifyllda. Kontrollera så att samtliga steg i ansökan längst upp i formuläret lyser grönt – om något steg inte gör det, klickar du på detta steg och kompletterar fälten som inte är korrekt ifyllda.

 

Till Ansökan >>