Ändamål


Iris Jonzén-Sandbloms och Greta Jonzéns Stiftelse bildades år 2000. Stiftelsen har till ändamål att stödja utbildning av ”framåtsträvande kvinnor”.

Vem tilldelas stöd ur stiftelsen?

Ansökningar som enligt stadgarna kan komma att beviljas ska bidra till:

  • att enskilda kvinnor får ökade möjligheter till en speciell utbildning.
  • att ”framåtsträvande kvinnor” genom sina insatser kommer att bidra till utveckling inte bara för sig själva utan också genom att vara goda förebilder för andra.

Begreppet framåtsträvande kvinnor tolkas och definieras så att medel ska tilldelas kvinnor som:

  • visar prov på en extraordinär förmåga och drivkraft
  • bedöms ha vilja och goda möjligheter att nå sitt mål
  • företrädesvis inte redan är ”etablerade”

Stiftelsen är speciellt intresserad av att stötta kvinnor som verkar eller kommer att verka inom områden som är av betydelse för andra kvinnor.

Det kan gälla möjligheten att etablera nya forskningsrön med ett kvinnoperspektiv t ex inom medicin och omvårdnad eller forskning kring kvinnors företagande.

Kvinnliga innovatörer och uppfinnare är en annan grupp av intresse för stiftelsen, dock stödjer vi ej kommersiell verksamhet.

Alla kvinnor är välkomna att söka oavsett bostadsort.

Stiftelsens styrelse har beslutat att ett eller flera stipendier skall utbetalas till sökande för olika projekt, som stödjer kunskap i och om Göteborg och dess invånare, inför Göteborgs stads 400-årsjubileum 2021. Mer information finns på www.goteborg2021.com/pagaende-projekt/kunskap-goteborg

 

Fördelningstillfälle

Stipendiet delas ut under april månad vid en stipendiesceremoni i Göteborg.